image banner
Hưng Nguyên triển khai Kế hoạch Phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ngày 13/9, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND về việc phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Kế hoạch được ban hành nhằm chủ động triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, lành mạnh. Đồng thời Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý, sử dụng pháo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, loại bỏ suy nghĩ lạc hậu đốt pháo trong dịp Lễ, Tết mang lại may mắn, đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng pháo cho cán bộ và nhân dân. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về pháo.

Anh-tin-bai

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ vào ngày 10/9/2023

UBND huyện Hưng Nguyên yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu giảm tối đa và kiên quyết xử lý nghiêm hoạt động nhập lậu, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đặc biệt là tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa, tai nạn liên quan đến pháo.

Để thực hiện có hiệu quả, Phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND huyện đã đề ra các biện pháp triển khai:

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đối với công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo, trọng tâm là: Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo; Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 giữa Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo...

Đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân trên địa bàn, đặc biệt đối với các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Trong đó, chú trọng tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook), trang thông tin điện tử, fanpage của các ngành, các cấp chính quyền địa phương..., tuyên truyền lưu động tại các địa bàn, đối tượng trọng điểm... Nhân rộng gương “Người tốt, việc tốt”, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo. Tổ chức ký cam kết tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Rà soát, lập danh sách các trường hợp vi phạm để chủ động giáo dục, răn đe phòng ngừa tái vi phạm. Thông báo công khai những trường hợp vi phạm về pháo đến các trường học, cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra hành chính các khu vực chợ, cơ sở kinh doanh các loại hóa chất, tiền chất... nhằm phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm về pháo, thuốc pháo.

Bảo vệ an toàn các hoạt động bắn pháo hoa nổ của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương theo quy định (nếu có). Kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng việc bắn pháo hoa nổ để sản xuất và sử dụng trái phép các loại pháo.

Tập trung phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về pháo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kịp thời đưa ra truy tố, xét xử điểm một số vụ án điển hình phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.

Kiểm soát chặt chẽ các điểm bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng, không để xảy ra các trường hợp lợi dụng các điểm bán pháo hoa được cấp phép để bán pháo nhập lậu; không để găm hàng, nâng giá, báo hết sản phẩm nhưng nhưng lại tuồn hàng ra bên ngoài bán giá cao.

Nội dung chi tiết :

Tải về

 

Cổng TTĐT huyện

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com