image banner
Hưng Nguyên: Công an huyện tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho Cán bộ chiến sỹ

Sáng 12/9, tại trường bắn xã Hưng yên Nam, công an huyện tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ chiến sỹ Công huyện và Công an các xã, thị trấn.

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Nội dung kiểm tra bắn đạn thật đợt này, mỗi đồng chí được bắn súng CZ75, với tư thế đứng bắn không bệ tỳ, mục tiêu bia số 4 A , cự ly 25m. Thời gian bắn không hạn chế. Tổng số đạn được bắn 8 viên; trong đó bắn thử 3 viên, bắn tính điểm 05 viên.

Anh-tin-bai

Trong quá trình kiểm tra bắn đạn thật cán bộ, chiến sĩ tham gia đều tuyệt đối chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đúng yếu lĩnh, động tác, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí.

Anh-tin-bai

Thông qua công tác kiểm tra nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí quân dụng của cán bộ chiến sĩ, bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ nắm vững tính năng, tác dụng, sử dụng thành thạo các loại vũ khí quân dụng được trang bị, phục vụ tốt công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kiều Hoa

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com