image banner
Nghị quyết về chủ trương ĐTXD HTKT phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư
Số ký hiệu văn bản 01/NQ - HĐND
Ngày ban hành 20/04/2023
Ngày hiệu lực 20/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương ĐTXD HTKT phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thơm
Tài liệu đính kèm NQ-HA-TANG638187810223489580.pdf

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com