image banner
Kế hoạch thực hiện tiểu dự án 2 dự án 6 Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm 202
Số ký hiệu văn bản 324/KH-UBND
Ngày ban hành 28/06/2023
Ngày hiệu lực 28/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện tiểu dự án 2 dự án 6 Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm 202
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực An sinh xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Hà
Tài liệu đính kèm GIAM-NGHEO638238959467284406.pdf

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com