image banner
Kế hoạch thực hiện Dự án 7 - Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Số ký hiệu văn bản 324/KH-UBND
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực 30/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Dự án 7 - Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực An sinh xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Hà
Tài liệu đính kèm GIAM-NGHEO638238961177312833.pdf

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com