image banner
NQ vv điều chỉnh chi tiết dự toán thu NSNN và điều chỉnh, bổ sung KH phân bổ VĐT năm 2023
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung NQ vv điều chỉnh chi tiết dự toán thu NSNN và điều chỉnh, bổ sung KH phân bổ VĐT năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thơm
Tài liệu đính kèm NQ638255282972816065.pdf

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com