image banner
Chi cục thuế Sông Lam II đối thoại, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế

Sáng 26/9 Chi cục thuế Sông Lam II tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế cho hơn 100 người đại diện doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 

 

Anh-tin-bai

Tại cuộc đối thoại đại diện các doanh nghiệp được nghe cán bộ Chi cục thuế Sông Lam II thông báo một số chính sách thuế mới như: quyết định số 01/2023 của Thủ tướng Chính Phủ ngày 31/1/2023 về việc giảm tiền thuế đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh bởi dịch Covid-19. Chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế cho người lao động thông qua cơ quan chi trả. Nghị định 44/2023/NĐ- CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghi quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc Hội. Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp. Điểm mới của Nghị định số27/2023/NĐ- CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Anh-tin-bai
 

Gần 30 ý kiến, câu hỏi của đại diện doanh nghệp về kê khai thuế bổ sung đối với trường hợp kê khai sai sót; các trường hợp xuất hoá đơn điện tử bị sai, thiếu thông tin; quyết toán thuế thu nhập cá nhân, những vướng mắc thường gặp về hóa đơn điện tử … đã được cán bộ Chi cục thuế Sông Lam 2 trả lời, hướng dẫn một xử lý hóa đơn số, tình huống sai sót, các lỗi thường gặp đối với tờ khai quyết toán thuế

Anh-tin-bai
 

Thông quá đối thoại và giải quyết các vướng mắc giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chính sách thuế mới; Đồng thời mong muốn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, đồng hành cùng với các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình mới./.

 Thanh Tâm

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com