image banner
Hưng Nguyên: Chỉ thỉ Về việc triển khai thực hiện ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile)
Ngày 14/4/2023, Chủ tịch UBND huyện  đã có Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile)

Về việc triển khai thực hiện ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngành thuế đã triển khai, cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế thông qua ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động. Đây là ứng dụng giúp người nộp thuế (NNT) dễ dàng tiếp cận thông tin, dữ liệu về quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, tiết kiệm cho phí quản lý hồ sơ, thời gian tuân thủ chính sách pháp luật thuế.

Đối tượng sử dụng eTax Mobile bao gồm: Hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế như cho thuê tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm…

Với ứng dụng eTax Mobile, tất cả các nghĩa vụ thuế của cá nhân được tích hợp để có thể tra cứu, nộp thuế điện tử (thông qua việc liên kết với các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế) với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Theo đó, NNT sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin, hoàn toàn chủ động, thuận tiện trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của chính mình; qua đó, vừa tiết kiệm chi phí đi lại và có thể kết nối trực tiếp 24/7 với cơ quan thuế. Ứng dụng eTax Mobile là sản phẩm cuối cùng trong tất cả các dịch vụ công bằng phương thức điện tử của cơ quan Thuế dành cho NNT. Sử dụng ứng dụng eTax Mobile nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Nhằm triển khai có hiệu quả việc áp dụng nộp thuế điện tử của cá nhân trên địa bàn đạt hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để NNT thực hiện nộp thuế điện tử theo quy định, góp phần thực hiện mục tiêu “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025” và “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Ủy Ban nhân dân huyện Hưng Nguyên yêu cầu các Phòng, Ban, Ngành cấp huyện và Uỷ Ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngân hành thương mại trên địa bàn huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

Anh-tin-bai
1.     Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II

a) Tổ chức tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về tiện ích và các chức năng của dịch vụ, hỗ trợ cho NNT là cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile. (Nộp thuế điện tử: Nộp thuế thông qua liên kết với các Ngân hàng thương mại đã kết nối với Tổng cục Thuế. Tra cứu: Nghĩa vụ thuế còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nghĩa vụ tài chính về đất (thuế sử dụng đất phi NN..), lệ phí trước bạ phương tiện; tra cứu chứng từ; tra cứu hồ sơ: Hồ sơ khai thuế; hồ sơ quyết toán thuế; hồ sơ đăng ký thuế; lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Tra cứu thông báo xử lý hồ sơ; lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; tra cứu thông tin người phụ thuộc; tra cứu thông tin NNT; tra cứu ngân hàng ủy nhiệm thu; tra cứu ngân hàng, tra cứu địa chỉ cơ quan thuế và các tiện ích cho NNT như: Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân, bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; tin tức; thiết lập cá nhân và hỗ trợ).

b) Hướng dẫn việc cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile rộng rãi đến NNT là cá nhân trên địa bàn huyện; đồng thời hỗ trợ tối đa để các cá nhân có thể sử dụng thành thạo tất các tính năng trên ứng dụng, nhất là chức năng tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế.

c) Rà soát, chuẩn hóa các dữ liệu về nghĩa vụ thuế để đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi công khai dữ liệu phục vụ NNT, đồng thời nắm bắt và xử lý kịp thời những vướng mắc của NNT trong quá trình sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

d) Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile đến các UBND các xã, thị trấn và các cán bộ theo dõi, quản lý thuế đối với NNT là cá nhân. Cung cấp nội dung, bản tin tuyên truyền để phát trên hệ thống loa phát thanh tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

e) Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động đến các cá nhân trên địa bàn huyện. Đồng thời, nghiên cứu, phối hợp thúc đẩy việc tích hợp ứng dụng này với hệ thống dịch vụ công nhằm điện tử hóa toàn bộ các dịch vụ công có liên quan đến lĩnh vực thuế như: trước bạ, nghĩa vụ tài chính về đất đai,…

2. Ngân hàng thương mại trên địa bàn

a) Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ cho NNT là cá nhân sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử.

b) Chi nhánh ngân hàng thương mại tổ chức dịch vụ thanh toán nghĩa vụ thuế của cá nhân và hộ kinh doanh không dùng tiền mặt mà thông qua ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động để chuyển khoản nộp nghĩa vụ thuế. Phối hợp với cơ quan Thuế tổ chức quảng bá, tuyên truyền lợi ích và các chính sách ưu đãi đang được áp dụng cho NNT khi sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử eTax Mobile trên các trang thông tin chính thức: Website, Fanpage, Zalo... của Ngân hàng.

c) Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại (đã liên kết với ứng dụng eTax Mobile) phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền, tạo niềm tin cho hộ, cá nhân về mục đích, lợi ích, chính sách ưu đãi, bảo mật thông tin của Ngân hàng cho NNT khi đăng ký, mở tài khoản để giao dịch nộp thuế điện tử. Hướng dẫn cho cá nhân về cách thức nộp thuế điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile; đồng thời tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị có liên quan đến ngân hàng của cá nhân trong quá trình thực hiện nộp thuế theo phương thức điện tử.

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả công tác truyền thông những lợi ích kể trên của ứng dụng eTax Mobile đến cơ sở, địa bàn khu dân cư, khuyến khích các cá nhân thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế trên ứng dụng để thực hiện các thủ tục hành chính.

b) Đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng nộp thuế điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động đến các cá nhân trên địa bàn.

4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện

a) Phối hợp với Chi cục Thuế và Ngân hàng thương mại tuyên truyền lợi ích thanh toán nghĩa vụ thuế không dùng tiền mặt đối với cá nhân thông qua ứng dụng eTax Moblie.

b) Tuyên truyền công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế, phấn đấu đến ngày 30/04/2023 đạt tỷ lệ 70% và ngày 30/06/2023 đạt 100% người lao động cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

a) Chỉ đạo bộ phận một cửa tuyên truyền, hỗ trợ NNT sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, thông báo thuế, thanh toán các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai và thu khác.

b) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

c) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này trên hệ thống loa, đài phát thanh xã, thị trấn và các khối, xóm mỗi tuần 1 lần trong vòng 3 tháng (nội dung do Chi cục Thuế cung cấp).

6. Cá nhân kinh doanh và Công dân trên địa bàn huyện

a) Tiếp cận, nhận thức được lợi ích của ứng dụng eTax Mobile để thay đổi thói quen thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử thay cho thủ công như trước đây; đảm bảo tính nhanh chóng, tiết kiệm, an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

b) Phải tham gia tích cực việc cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để nộp thuế điện tử thông qua liên kết với các Ngân hàng thương mại. Tra cứu nghĩa vụ thuế còn phải nộp (thuế thu nhập cá nhân, nghĩa vụ tài chính về đất, lệ phí trước bạ phương tiện); tra cứu chứng từ; tra cứu hồ sơ: Hồ sơ khai thuế; hồ sơ quyết toán thuế; hồ sơ đăng ký thuế; lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Tra cứu thông báo xử lý hồ sơ; lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; tra cứu thông tin người phụ thuộc; tra cứu thông tin NNT; tra cứu ngân hàng ủy nhiệm thu; tra cứu ngân hàng, tra cứu địa chỉ cơ quan Thuế và sử dụng các tiện ích như: Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân, bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Phấn đấu đến 30/06/2023 tỷ lệ cài đặt ứng dụng eTax Mobile của cá nhân kinh doanh theo nộp thuế theo phương pháp kê khai đạt 100%, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đạt 70% và đến hết 31/12/2023 tỷ lệ này đạt 100%


Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com