image banner
Hưng Nguyên: UBND Huyện họp phiên thường kỳ tháng 5/2023
Chiều 24/5, đồng chí Lê Phạm Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 5/2023 để nghe và cho ý kiến: Báo cáo đánh giá kết quả 1,5 năm thực hiện Đề án “Mở rộng ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và Đoàn thể các cấp huyện Hưng Nguyên, giai đoạn 2021-2026; Báo cáo Việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia từ đầu nhiệm kỳ Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXIX đến nay và những khó khăn vướng mắc cần tập trung chỉ đạo thực hiện; Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến 23/05/2023, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Anh-tin-bai
Tham dự có các đồng chí: Thái Thị Hải Châu- UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Nguyễn Hữu Hà- Phó Chủ tịch UBND, Đại diện Thường trực HĐND huyện và các ủy viên UBND huyện
Tại cuộc hop các đại biểu đã nghe đồng chí Bá Thị Dung - Phó Trưởng phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo tiến độ xây dựng Huyện NTM đến ngày 23/5. Đến nay 100% số xã đạt NTM, có 3 xã đạt NTM nâng cao. Đối với bộ tiêu chí huyện NTM, đã có 2/ 9 tiêu chí cơ bản hoàn thành đó là tiêu chí số 1- Quy hoạch và tiêu chí số 4 - Điện. Còn 7 tiêu chí chưa hoàn thành bao gồm: tiêu chí số 2 – Giao thông, tiêu chí số 3- Thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số 5- Văn hóa- Y tế- Giáo dục, tiêu chí số 6- Kinh tế, Tiêu chí số 7- Môi trường, tiêu chí số 8- Chất lượng môi trường sống, tiêu chí số 9-Hệ thống chính trị -  An ninh trật tự- Hành chính công.

Anh-tin-bai

Tiếp đó đồng chí Hoàng Văn Thụ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia từ đầu nhiệm kỳ Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXIX đến nay và những khó khăn vướng mắc cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Đầu nhiệm kỳ toàn huyện có 46/60 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 76,7%, sau khi sáp nhập trường  thì số trường đạt chuẩn chỉ còn 36/ 54 trường, tỷ lệ 66,7%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn huyện xây dựng được 16 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó: có 02 trường xây dựng CQG lần đầu và 14 trường công nhận lại (tái chuẩn) CQG sau 5 năm. Dự kiến đến hết năm học 2022-2023: Có thêm 01 trường đạt CQG lần đầu và 6 trường tái chuẩn quốc gia. Năm học 2023-2024 có 7 trường phải công nhận lại trong đó học kỳ 1 ( cuối năm 2023) có 5 trường với dự kiến tổng kinh phí đầu tư xây dựng nâng cấp sửa chữa lớn của 5 trường là 39 tỷ 981 triệu đồng; Học kỳ 2 ( đầu năm 2024 có 2 trường phài công nhận lại, dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng lớn,nâng cấp sửa chữa là 9.375 triệu đồng. Năm học 2024-2025 có 2 trường phải thẩm định công nhận lại, dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng nâng cấp sữa chữa là 23 tỷ 398 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Tiếp đó đồng chí Hoàng Thị Hoài Thanh- Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Báo cáo kết quả 1,5 năm thực hiện Đề án “Mở rộng ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp huyện Hưng Nguyên, giai đoạn 2021-2026. Sau 1,5 năm triển khai Đề án, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp đã xây dựng hệ thống điều hành văn bản cơ quan Huyện uỷ, Khối dân đã tạo thuận lợi trong quá trình gửi, nhận văn bản giũa cơ quan chính quyền và cơ quan Đảng, Đoàn thể nhanh, hiệu quả. 100% cán bộ, công chức tại các phòng, ban được trang bị máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn, điều hành, tác nghiệp (136 máy tính/ 124 cán bộ, công chức, viên chức). UBND Huyện đã có máy chủ phục vụ quản lý mạng nội bộ, lưu trữ file hoặc cơ sở dữ liệu cho UBND và HĐND huyện. 18/18 xã,  thị trấn lắp đặt hệ thống trực tuyến. 14/18 xã, thị trấn đã xây dựng Cổng thông tin điện tử, nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện Hưng Nguyên. Đã xây dựng được thêm 11 trạm BTS trên địa bàn huyện. UBND huyện đã triển khai phần mềm VNPT - iOffice đến các cơ quan, đơn vị, phòng, ban thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn cơ bản hoạt động hiệu quả. 100% công chức làm việc tại bộ phận nhận và trả kết quả từ huyện đến xã được cấp chứng thư số chuyên dụng. Việc triển khai thực hiện Đề án sau 1,5 năm đã cho thấy sự thay đổi nhận thức và sự vào cuộc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc chuyên môn từng bước đi vào hiệu quả. Kết quả đạt được vượt chỉ tiêu lộ trình kế hoạch thực hiện Đề án. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực khó, đòi hỏi có sự đầu tư về hạ tầng, cơ sở vật chất, và đặc biệt nguồn nhân lực để thực hiện nên trong quá trình triển khai Đề án vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia từ đầu nhiệm kỳ Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXIX đến nay, đánh giá những kết quả đạt được sau 1,5 năm thực hiện đề án “Mở rộng ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp huyện Hưng Nguyên, giai đoạn 2021-2026”; tiến độ xây dựng NTM…. nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện, đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Anh-tin-bai

Kết luận cuộc họp đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng lựa chọn, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện các báo cáo trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Đối với xây dựng huyện NTM, có rất nhiều nội dung cần thực hiện, cần rà soát hoàn thiện chỉ tiêu, tiêu chí đồng thời xây dựng hồ sơ minh chứng. Văn phòng NTM cần thành lập tổ rà soát các tiểu chí, đôn đốc triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ sớm khởi công xây dựng nhà thi đấu, khu thể thao. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường giao thông, kênh mương thủy lợi và trụ sở làm việc. Đối với xây dựng trường chuẩn Quốc gia, có nhiều nội dung phải thực hiện, huyện cũng đã quan tâm đầu tư nguồn lực cho xây dựng cơ sở vật chất, đề nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với đề án Công nghệ thông tin báo cáo đang chung chung, cần đánh giá rõ nét hơn kết quả sau 1, 5 năm triển khai đề án. Đưa ra giải pháp trong thời gian sắp tới.

Nhiệm vụ trước mắt thời gian tới: Phòng Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn kiểm tra hệ thống kênh mương, các trạm bơm, chỉ đạo đôn đốc các địa phương, HTX tích trữ nước để chống hạn phục vụ sản xuất hè thu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu. Tập trung phòng chống cháy, đặc biệt là phòng chống cháy rừng. Phòng Kinh tể hạ tầng tuỷen tuyền tiêtd kiệm điện.

Thanh Tâm

       

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com