image banner
Hưng Nguyên: Trả lời ý kiến cử tri xã Hưng Tây có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhân dân về hồ sơ cấp đất trái thẩm quyền
Cử tri và nhân dân xã Hưng Tây đề nghị tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhân dân về hồ sơ cấp đất trái thẩm quyền.
Anh-tin-bai

Ảnh minh họa

Trả lời:

Các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền tại xã Hưng Tây đến thời điểm hiện nay đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 03 trường hợp (các trường hợp này gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính). Các trường hợp này chủ yếu vướng mắc do chưa xác định việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đến nay đã hoàn thành việc lập hồ sơ và UBND huyện đã giao Đoàn xác minh nghĩa vụ tài chính theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 kiểm tra rà soát 20 trường hợp. Do các hộ dân nạp tiền nhưng không còn lưu trữ hóa đơn, chứng từ nạp tiền nên việc xác định nghĩa vụ tài chính của Đoàn xác minh gặp nhiều khó khăn, chưa có cơ sở để kết luận./.

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com