image banner
Hưng Nguyên: Hội thảo Đề cương cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hưng Nguyên 1930 -2020( Chỉnh lý, tái bản, bổ sung lần thứ nhất)
Sáng 1/6, Huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức Hội thảo Đề cương cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hưng Nguyên 1930 -2020( Chỉnh lý, tái bản, bổ sung lần thứ nhất). Đồng chí Phạm Quốc Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo  chủ trì buổi Hội thảo.
Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Tham dự có các đồng chí: Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chu Chiến Sơn – Phó Trưởng Phòng lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên Tỉnh ủy; Lê Phạm Hùng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Các đồng chí Thường trực Huyện ủy qua các thời kỳ và các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo, Ban biên soạn, Tổ giúp việc Lịch sử Đảng bộ 1930 -2020.

 
Anh-tin-bai

Đề cương cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hưng Nguyên 1930 -2020( Chỉnh lý, tái bản, bổ sung lần thứ nhất) gồm có 6 chương: Chương 1, Phủ ủy Hưng Nguyên ra đời, lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền( 1930-1945); Chương 2, Đảng bộ Huyện Hưng Nguyên lãnh đạo xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, cùng cả nước kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược; Chương 3, Đảng bộ huyện lãnh đạo Nhân dân xây dựng Chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ cứu nước( 1954 -1975); Chương 4, Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ( 1975 -1985); Chương 5, Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1986-2005) và Chương 6, Đảng bộ huyện lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng NTM( 2005 -2020).

 
Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Tại Hội thảo, Ban biên soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu bổ sung các nội dung và hình thức trình bày các chương  đề cương cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hưng Nguyên 1930 -2020

Anh-tin-bai

Các đại biểu cũng nhấn mạnh trong quá trình viết sử cần bổ sung, khao cứu, sưu tầm thêm một số sự kiện, dấu mốc quan trọng cần tìm hiểu, tra cứu kỹ hơn để đảm bảo ngôn từ, số liệu và các nhân vật lịch sử được nêu một cách súc tích, chính xác và phù hợp.

Anh-tin-bai
 Ngoài ra các đại biểu góp ý tích hợp ba 3 cuốn sách làm thành 1 một cuốn, lưu ý tên gọi các tổ chức Đảng qua các thời kỳ, địa giới hành chính, 6 chương nên rút gọn lại 5 chương.

 

Anh-tin-bai
Bên cạnh đó, các đại biểu còn góp ý vào cách dùng từ cần phải chuẩn xác ở phần phần phụ lục, chọn ảnh chân dung hoạt động… 
Anh-tin-bai

Phát biểu kết luận buổi Hội thảo, đồng chí Phạm Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cảm ơn sự đóng góp ý kiến của của đại biểu và khẳng định Cuốn sách sau khi hoàn thành sẽ tái hiện chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên. 

Anh-tin-bai

Đây là nguồn tư liệu lịch sử, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong hiện tại và tương lai; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giao các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung chỉnh sửa và tiếp tục nghiên cứu./.

Hà Huệ - Kiều Hoa

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com