image banner
Hưng Nguyên: Công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, khó khăn, vướng mắc của công dân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện
Để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất trên địa bàn nói riêng. Trong đó đảm bảo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời, để công dân thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Nay UBND huyện Hưng Nguyên thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện

I.Tên Lãnh đạo, số điện thoại đường dây nóng:

1.     Ông: Hoàng Anh Tiến, Phó chủ tịch UBND huyện

 Số điện thoại: 0912 920 777 .

2.     Ông: Phạm Ngọc Cừ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Số điện thoại: 0983 762 143.

3.     Bà: Nguyễn Thị Hồng Lê, Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện

Số điện thoại: 0976 040 979 

4.     Bà: Phan Thị Huyền Thương, Giám đốc CN VPĐK đất đai huyện Hưng Nguyên

Số điện thoại: 094 685 2777

     II. Thời gian tiếp nhận thông tin đường dây nóng:

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết trong năm theo quy định của nhà nước.

         Đối với UBND các xã, thị trấn: UBND huyện Hưng Nguyên giao Chủ tịch UBND các xã, thị lập đường dây nóng, thông báo công khai số điện thoại của chủ tịch, Văn phòng UBND, HĐND, địa chỉ tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn xã, thị. Bố trí thời gian hợp lý để công chức địa chính tiếp dân, xử lí các nhu cầu về cấp giấy CN QSD đất của người dân đảm bảo đúng theo quy định.

Tải về

 

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com