image banner
Hưng Nguyên: Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo luật đất đai
Việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây, từ đó phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nội dung lấy ý kiến

a. Lấy ý kiến đổi với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo.

b. Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách, giá đất; (7) chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

c. Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến:

Các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn, các tổ chức  thành viên, Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam tham gia toàn diện các nội dung, điều, khoản của dự thảo Luật. Tùy điều kiện và khả năng cụ thể, từng nhóm đối tượng tập trung góp ý sâu sắc hơn vào một số nội dung cụ thể sau:

- Các tầng lớp Nhân dân: (1) các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn, các tổ chức thành viên của Mặt trận: (1) giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) chính sách đất đai đối với người dân tộc thiểu số; (5) các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (11) Chế độ sử dụng đất công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; (12) Chính sách đất đai đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động.

- Ban tư vấn Dân chủ pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Về người sử dụng dất, hộ gia đình sử dụng đất; (5) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; (6) chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (7) Chính sách đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (8) Về đất tôn giáo; (9) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng.

3. Hình thức lấy ý kiến

- Tổ chức hội nghị góp ý do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì.

- Đăng tải dự án Luật đất đai (sửa đổi) trên Fanfage của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Cổng thông tin điện tử huyện trong chuyên mục Góp ý dự thảo văn bản mới để các tầng lớp nhân dân tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

- Gửi dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; các tổ chức chính trị- xã hội; một số tổ chức xã hội liên quan; các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các chuyên gia liên quan đến đất đai.

 

Tải về
 

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com