image banner
Đăng nhập
ÂM NHẠC
Hưng Nguyên: Sẵn sàng cho Lễ hội Đền ông Hoàng Mười
  • Âm nhạc Hưng Nguyên
  • Hưng Nguyên quê mình
  • Tình ca cô gái Sông Lam-Trai Rú Thành
  • Mùa xuân Hưng Nguyên
  • Hát tiếp bản hùng ca Hưng Nguyên
  • Ngồi yên khi tổ quốc cần
  • Những đóa hoa ngọc lan
  • Tình yêu người lính trẻ
1 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com