image banner
Đăng nhập
  • Đã có 28 khách hàng ký cam kết đầu tư vào KCN VSIP Nghệ An

    Từ đầu năm đến nay công tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện được những kết quả khả quan, hàng loạt các công ty mới đầu tư vào khu Khu công nghiệp Vsip, hình thành một khu công nghiệp hiện đại.  

  • Hưng Nguyên tiềm năng và cơ hội đầu tư

    Mặc dù vẫn còn những khó khăn, nhưng với những tiềm năng, lợi thế của mình, Hưng Nguyên đang trở thành một địa điểm hấp dẫn để thu hút đầu tư, với sự nổ lực của cán bộ và nhân dân, cùng sự quan tâm của tỉnh, chắc chắn rằng trong thời gian tới thu hút đầu tư trên địa bàn huyện sẽ trở thành xu thế, bộ mặt Hưng Nguyên sẽ khởi sắc và sẽ trở thành một huyện khá của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển KTXH.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com