image banner
Quyết toán Ngân sách huyện năm 2019 tình hình thực hiện DA Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, NV Dự toán Ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2020

Tải về

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com