image banner
Danh sách điện thoại CB, Công chức các xã thị

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

XÃ HƯNG LĨNH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

I

UBND xã

 

 

 

1

Nguyễn Xuân Cường

Bí thư đảng ủy xã

0974752651

 

2

Phan Văn Trung

Thường trực đảng ủy

0975259299

 

3

Hoàng Nghĩa Quang

Chủ tịch UBND xã

0984214518

 

4

Nguyễn Văn Đô

Phó Chủ tịch UBND

0987317850

 

5

Hoàng Nghĩa Nam

Văn phòng thống kê

0976564721

 

6

Nguyễn Đức Trường

Công chức TC- KT

0915715587

 

7

Nguyễn Văn Sâm

Công chức KT-TC

0968009294

 

8

Nguyễn Văn Quế

Công chức VH- XH

0384268063

 

9

Hồ Thị Hưng

Công chức VH- XH

0358094770

 

10

Nguyễn Thị Thảo

Công chức TP- HT

0963717707

 

11

Nguyễn Văn Phượng

Công chức TP- HT

0979453677

 

12

Nguyễn Văn Hạ

Công chức ĐC - XD

0972247536

Kiêm Thú y

13

Trần Thị Việt

Chủ tịch UBMTTQ

09798034 1 4

 

14

Nguyễn Thị Thủy

Chủ tịch Hội LHPN

0394330550

 

15

Võ Văn Hải

Chủ Tịch HND

0968130091

Kiêm khuyến nông, BVTV

16

Hoàng Nghĩa Hữu

Chủ tịch hội CCB

0972077991

 

17

Hoàng Thị Kiều

P.CT HĐND

0365078381

 

18

Trần Văn Tuấn

Bí thư Đoàn TN

0988543007

 

19

Lê Văn Dương

Phó BCHQS xã

0981843337

 

20

Phạm Thị Bích

Văn phòng thống kê

0399902331

Đảng ủy

21

Trần Thị Thương

Văn phòng thống kê

0973915153

UB

22

Nguyễn Thị Nga

Công chức ĐC- MT

0356104057

 

23

Trần Đình Quang

Trưởng CA xã

0979410257

 


DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

XÃ LONG XÁ

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

GHI CHÚ

I. UBND XÃ

1

Lê Xuân Quế

BT Đảng ủy, CT HĐND xã

 

 

2

Nguyễn Thị Tuyết

PBT, CT UBND xã

098.1976.117

 

3

Võ Văn Chiến

Phó chủ tịch UBND xã

0982.820.162

 

4

Nguyễn Ngọc Nga

CT. UBMTTQ xã

0396.871.757

 

5

Lê Trường Thi

PCT. HĐND xã

0385.707.818

 

6

Hoàng Thị Nga

CC VH – CS

0984.965.034

 

7

Nguyễn Thị Hương

PCT Hội LHPN

0358.629.471

 

8

Hoàng Thị Lan

BT Đoàn

0976.439.223

 

9

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch HND

0989.343.111

 

10

Lê Văn Ngọc

CHT Ban CHQS xã

0982.077.966

 

11

Võ Đình Hướng

Kế toán UBND

0977.425353

 

12

Võ Văn Đức

Chủ tịch Hội CCB

0342.355.957

 

13

Lê Thị Giang

Văn phòng

0984.122.696 

 VT, KSTTHC, Tiếp dân

14

Lê Thị Hằng

Chủ tịch Hội LHPN

0352.236.476

 

15

Nguyễn Thị Ngọc

VP

0349.610.956

 HĐND

16

Hoàng Thị Thảo

VP

0394.739.266 

Một cửa, Dân vận chính quyền

17

Nguyễn Thị Hoa

VP Đảng ủy

 0978.484.334

 

18

Nguyễn Thị Hằng

CC VH – TT

034.655.1220

 

19

Lê Văn Dũng

Văn hóa thông tin

0973.012.727

 

20

Ngô Hồng Lĩnh

CC TP

0986.496.078

 

21

Lê Văn Khoa

Tư pháp

0915.164.808

 

22

Võ Công Khanh

CC TP

0917.782.700

 

23

Đặng Đình Hướng

ĐC – XD

0971.376.555

 

24

Nguyễn Đình Thắng

ĐC – XD

0986.386.219

 

25

Nguyễn Thị Hương

ĐC – XD

0972.388.124

 

26

Nguyễn Văn Trung

Phó CH QS xã

0869.542.718

 

27

Hồ Sỹ Quế

Trưởng Công an

979.724.989

 

28

Trần Tuấn Anh

Công an

0979.304.604

 

29

Thái Thị Thảo

Tài chính – KT

0975.410.179

 

30

Lưu Đức Chiến

TC – KT

0984.957.665

 

31

Lê Thúc Bá

TC – KT

0988.484.272

 

32

Võ Thị Hiền

Văn hóa chính sách

0397.748.253

 

33

Phan Thị Bé

Dân số

0988.558.305

 

34

Nguyễn Thị Thanh

Dân số

0368.627.693

 


DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC , XÃ XUÂN LAM

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I

UBND XÃ XUÂN LAM

1

Hoàng Minh Huấn

TV Đảng ủy

0372 597 465

2

Nguyễn Văn Phận

Chủ tịch UBND

0904 960 566

3

Nguyễn Văn Hữu

Chủ tịch HĐND

0981 641 881

4

Nguyễn Quốc Đoàn

Phó chủ tịch HĐND

0349 008 342

5

Dương Thị Hợi

Phó chủ tịch HĐND

0983 394 090

6

Nguyễn Cảnh Toàn

Phó chủ tịch UBND

0912 127 940

7

Lê Thị Oanh

Chủ tịch UBMTTQ

0976 568 488

8

Dương Thị Thuận

Chủ tịch HLHPN

0374 156 112

9

Phạm Thị Oanh

Chủ tịch Hội nông dân

0974 964 816

10

Dư Văn Hòa

Chủ tịch HCCB

0987 229 147

11

Hoàng Thị Thanh

Bí thư đoàn thanh niên

0983 556 214

12

Nguyễn Văn Linh

Bí thư đoàn thanh niên

0978 466 033

13

Lê Hồng Phong

Văn phòng - Thống kê

0869 542 686

14

Trần Song Toàn

Văn phòng - Thống kê

0345 688 097

15

Hoàng Văn Tùng

Chỉ huy trưởng quân sự

0948 911 554

16

Trần Hồng Quân

Phó chỉ huy trưởng quân sự

0973 157 121

17

Trần Văn Đàn

Trưởng công an

0943 556 555

18

Võ Thị Lai

Tài chính - Kế toán

0869 848 979

19

Phan Thị Mỹ

Tài chính - Kế toán

0985 575 960

20

Trần Văn Thế

Tài chính - Kế toán

0983 564 166

21

Trần Thị Hiền

Tài chính - Kế toán

0969 772 984

22

Đinh Thị Thúy

Văn hóa - Xã hội

0359 902 388

23

Nguyễn Văn Lương

Văn hóa - Xã hội

0348 960 705

24

Phạm Thị Hằng

Văn hóa - Xã hội

0916 173 979

25

Cao Xuân Lam

Văn hóa - Xã hội

0383 383 971

26

Nguyễn Minh Đạt

Địa chính - Xây dựng

0982 162 762

27

Trần Thị Vinh Hạnh

Địa chính - Xây dựng

0356 260 524

28

Nguyễn Lưu Việt

Địa chính - Xây dựng

0835 418 958

29

Nguyễn Thị Dung

Tư pháp - Hộ tịch

0343 745 781

30

Nguyễn Đình Phúc

Tư pháp - Hộ tịch

0976 386 070

31

Trần Văn Phú

Văn phòng - Thống kê

0986 368 542

32

Nguyễn Thị Long

Văn phòng - Thống kê

0397 891 284

33

Hồ Thị Minh Nghĩa

Văn phòng - Thống kê

0697 795 277

34

Trần Thị Yến

Văn phòng - Thống kê

0332 839 721

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

XÃ HƯNG THÀNH


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

GHI CHÚ

I

UBND xã

 

 

 

1

 

Ngô Minh Hạ

 

Bí thư Đảng ủy

 

0983 825 998

 

0918 442 399

 

2

 

Phạm Thế Sơn

 

Chủ tịch HĐND

 

093 223 9449

 

0343 190 568

 

3

 

Hoàng Đức Thông 

 

Chủ tịch UBND

 

036 5755 838

 

094 176 5234

 

4

 

Ngô Minh Hiếu

 

PBT Đảng ủy

 

0853 341 545

 

0905 780 381

 

5

Đậu Sỹ Quý

PBT Đảng ủy

097 832 0360

 

6

 

Trần Xuân Sơn

 

PCT HĐND

 

037 7739 069

 

097 957 1727

 

7

 

Võ Quang Vận

 

PCT UBND

 

097 135 6881

 

094 123 0567

 

8

Phạm Thế Vinh

PCT UBND

0949 628 572

 

9

Bùi Lê Duẩn

Chủ tịch MTTQ

098 298 7345

 

10

Bạch Hưng Cường

Chủ tịch Hội Nông dân

0985 256 229

 

11

Trần Thị Hưng

Chủ tịch Hội LHPN

0355 405 144

 

12

Nguyễn Duy Chương

Chủ tịch Hội CCB

0971 356 876

 

13

Dương Thị Diệu

Bí thư Đoàn TN

0965 2299 54

 

14

Phan Bùi Khương

Trưởng Ban CHQS

086 506 8508

 

15

Nguyễn Đăng Hưng

Trưởng Công an

094 3567 555

 

16

Trần Văn Dũng

CC Tư pháp - Hộ tịch

097 345 1563

 

17

Phan Bùi Bằng

CC Tư pháp - Hộ tịch

090 1758 857

 

18

Lâm Hưng Thế

CC Văn hóa - XH

036 230 4683

 

19

 

Ngô Phú Thường

 

CC Văn hóa - XH

 

0763 132 101

 

0971 741 324

 

20

Nguyễn Đình Dũng

CC Địa chính - XD

097 876 0446

 

21

Lê Thị Trang

CC Địa chính - XD

098 458 3137

 

22

Nguyễn Thị Chung

CC Địa chính - XD

0978 895 586

 

23

Lê Anh Tuấn

CC Địa chính - XD

035 207 9486

 

24

Phan Thị Minh

CC chính sách - XH

097 906 7808

 

25

Đào Thị Lam Giang

CC chính sách - XH

0965 596 829

 

26

Nguyễn Thị Nhung

CC Tài chính - KT

098 2611 582

 

27

Nguyễn Thị Dung

CC Tài chính - KT

097 3436 935

 

28

Nguyễn Thị Vân

CC Tài chính - KT

0358 449 179

 

29

Cao Thị Hoài Thương

CC Văn phòng - TK

0976 796 108

 

30

Nguyễn Thị Hoài Vân

CC Văn phòng - TK

098 588 5423

 

31

Hồ Xuân Nghĩa

CC Văn phòng - TK

039 3964 355

Văn thư

32

Nguyễn Thị Hồng

CC Văn phòng - TK

0978 475 316

Đảng ủy

33

 

Phạm Văn Song

 

CC Văn phòng - TK

 

0986 169 197

 

0869 542 684

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC XÃ CHÂU NHÂN

 


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

Ghi chú

I

UBND xã Châu Nhân 

 

 

1

Trần Công Hoan

BT Đảng ủy

0989831413

 

2

Lê Khánh Quang

CT UBND xã

0976848136

 

3

Nguyễn Văn Hào

PBT TT Đảng ủy

0973592306

 

4

Phạm Văn Hải

PBT TT Đảng ủy

0976378764

 

5

Phan Đình Hoàn

CT HĐND xã

0334992521

 

6

Nguyễn Văn Lưu

PCT HĐND xã

0984581967

 

7

Nguyễn Công Hoan

Phó CT UBND xã

0978139987

 

8

Nguyễn Thị Vân

CT UBMTTQ xã

0964856265

 

9

Bùi Huy Quang

CT Hội CCB

0398362762

 

10

Hoa Thị Thủy

CT Hội LHPN

0972888312

 

11

Nguyễn Đình Thắng

CT Hội ND

0967932512

 

12

Nguyễn Thị Thu

BT Đoàn xã

0982925603

 

13

Hồ Sỹ Hùng

Phó BT Đoàn xã

0984649444

 

14

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó CT Hội LHPN

0979230667

 

15

Hồ Sỹ Quyết

Trưởng công an xã

0973824457

 

16

Nguyễn Văn Hiền

CHT BCHQS xã

0988976547

 

17

Nguyễn Hữu Thọ

CC Tư Pháp

0982760998

 

18

Hoa Dương Tùng

CC Tư Pháp

0962606113

 

19

Nguyễn Văn Tín

CC Tư pháp – HT

0973444819

 

20

Nguyễn Thị Châu

CC Kế Toán

0967140747

 

21

Nguyễn Thị Loan

CC Tài chính

0973277670

 

22

Trần Đức Lam

CC Tài chính

0977150609

 

23

Lê Thị Huyền

CC Tài chính

0968735811

 

24

Nguyễn Văn Thành

CC Địa chính

0989657190

 

25

Trần Minh Khai

CC Địa chính -XD

0986997413

 

26

Lê Thị Sa

CC Địa chính - NN

0375192808

 

27

Hồ Thị Châu Loan

CC Văn Phòng - TK

0386860682

 Văn thư

28

Hoàng Thị Dung

CC Văn Phòng - TK

0968691565

 Một cửa, KSTTHC

29

Hà Thị Phương

CC Văn Phòng - TK

0969155471

 HĐND, VPTK

30

Lê Thị Lài

CC Văn Phòng - TK

0393893785

 VP Đảng ủy

31

Phan Thị Thùy Dung

CC Chính sách

0986945962

 

32

Ngô Thị Thanh

CC Văn hóa

0966284986

 

33

Nguyễn Văn Chính

CC Văn hóa

0942647917

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

XÃ HƯNG LỢI

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

GHI CHÚ

I

UBND xã

 

 

 

1.

Ông Trần Văn Giáp

BT Đảng ủy

0978.127.825

 

2.

ÔngTrịnh Xuân Diên

Thường trực Đảng ủy

0982.762.877

 

3.

Ông Phan Hữu Đạo

Chủ tịch UBND xã

0985.522.726

 

4.

Ông Nguyễn Đình Ngọc

PCT UBND xã

0987.717.797

 

5.

Bà Lê Thị Kim Oanh

Chủ tịch UBMTTQ xã

0946.675.585

 

6.

Phan Thị Thơ

CT HĐND xã

0983.725.035

 

7.

Ông Phan Văn Sỹ

PCT HĐND xã,

0967.400.849

 

8.

Ông Lê Ngọc Lâm

CHT QS

0869.542.711

 

9.

Bà Phan Thị Huyền

Chủ tịch Hội Nông dân

0968.563.219

 

10.

Bà Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch hội LHPN xã

0329.230.635

 

11.

Bà Trịnh Thị Hiền

Bí thư Đoàn xã

0989.345.026

 

12.

Ông Cao Đức Long

Trưởng CA xã

0986.565.617

 

13.

Ông Phạm Văn Kiên

CC VP - TK

0987.299.529

 

14.

Ông Trần Xuân Chất

Chủ tịch CCB xã

0915.839.107

 

15.

Bà Nguyễn Thị Hằng

CC Kế toán - Tài chính

0949.536.835

 

16.

 Nguyễn Thị Thanh Hà

CC Văn phòng - TK

0964.518.591

 

17.

Trịnh Thị Thu

CC CS

0985.932.734

 

18.

Trần Đình Hòa

CC ĐC – XD

0945.856.388

 

19.

Lê Thị Oanh

CC ĐC – XD

0987.823.969

 

20.

Phạm Thị Thuận

CC VP

0974.421.085

 

21.

Nguyễn Thị Phương Ngọc

CC TP

0977.161.094

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

XÃ HƯNG PHÚC

 


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

I

CB, CC xã

 

 

 

1

Nguyễn Trường Thi

Bí thư đảng ủy

0912315838

 

2

Hồ Văn Đề

PBT, chủ tịch UBND

0984935250

 

3

Trần Văn Phi

Trực đảng, chủ tịch HĐND

036862200

 

4

Nguyễn Văn Nam

Phó chủ tịch HĐND

0915000192

 

5

Nguyễn Văn Thìn

Phó chủ tịch UBND

0984961654

 

6

Nguyễn Văn Bằng

Chủ tịch UBMTTQ

0399930087

 

7

Nguyễn Văn Học

Chủ tịch Hội nông dân

0386410211

 

8

Dương Thị Hòa

CT HLH phụ nữ

0333522946

 

9

Nguyễn Văn Sen

Bí thư đoàn xã

0963950918

 

10

Nguyễn Văn Cẩm

CT Cựu chiến binh

0986240320

 

11

Nguyễn Văn Dũng

Chỉ huy trưởng QS

0963929675

 

12

Trịnh Quốc Sơn

Trưởng công an

0327233299

 

13

Nguyễn Văn Bắc

Công chức VP- TK

0869542680

0383670640

14

Phạm Thị Lam

Công chứcVP- TK

0978322199

VP UBND

15

Hoàng Thị Mại

Công chức VPTK

0972164005

 

16

Hồ Xuân Trực

Công chức Tư pháp - HT

0386628408

 

17

Nguyễn Văn Hưng

Công chức văn hóa - XH

0918635298

 

18

Phan Thị Nga

Công chức văn hóa - XH

0353549377

 

19

Phạm Thị Hiệp

Công chức Tài chính - KT

0915129789

 

20

Trần Thị Thu Trang

Công chức  Địa chính - XD

0944212610

 

21

Đậu Thị Lan

Công chức  Địa chính - XD

0962334272

0941799516


DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC XÃ HƯNG THỊNH

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

GHI CHÚ

1.     

Đinh Quang Vinh

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0915665683

 

2.     

Nguyễn Ngọc Huyên

Thường vụ trực Đảng

0983755259

 

3.     

Trương Văn Tám

Chủ tịch UBND

0976433969

 

4.     

Hoàng Văn Thông

Phó CT UBND

0982466637

 

5.     

Dương Thị Ca

Phó CTHĐND

0978997405

 

6.     

Nguyễn Bá Chế

CC văn phòng TK

0912338295

(Văn thư, KSTTHC)

7.     

Nguyễn Viết Bắc

CC tư pháp

0382727234

 

8.     

Nguyễn Kim Khoa

Trưởng công an

0977312222

 

9.     

Nguyễn Văn Tốn

CC địa chính

0382548945

 

10. 

Nguyễn Tuấn Anh

CC địa chính NN

0911955968

 

11. 

Ngô Xuân Hùng

CC văn phòng tk

0915230317

 

12. 

Nguyễn Văn Trinh

CC văn hóa

0326653086

 

13. 

Nguyễn Thị Hải Yến

CC chính sách

0979936246

 

14. 

Võ Thị Chinh

CC VP Đảng ủy - HĐND

0384337199

 

15. 

Ngô Thị Hằng

CC tài chính

0975923777

 

16. 

Phan Thành Duyên

CC kế toán

0972322589

 

17. 

Hồ Văn Đức

Chủ tịch MTTQ

0972918118

 

18. 

Trương Văn Kiên

Chủ tịch hội nông dân

0869542706

 

19. 

Hoàng Minh Liễn

Chủ tịch CCB

0962804104

 

20. 

Nguyễn Thị Diệp

Bí thư đoàn

0366333253

 

21. 

Lê Thị Yến

CTHLHPN

0378699316

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC , BÍ

XÃ HƯNG MỸ

 


TT

Họ và tên

Chức vụ, Chức danh

Số điện thoại

Ghi chú

I. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã

1

Lê Minh Đức

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

094 8185 480

 

2

Phan Như Khoa

Phó Bí thư Đảng ủy

097 8543 883

 

3

Lê Thanh Đông

Chủ tịch UBND

0945 331 495

 

4

Sư Hữu Dũng

Phó Chủ tịch UBND

094 335 3255

08 6954 2675

 

5

Bùi Thị Giàu

Phó Chủ tịch HĐND

097 553 6638

 

6

Phạm Thị Lục

Chủ tịch UBMTTQ

039 2472 581

 

7

Nguyễn Đình Tịnh

CT Hội CCB

0948055214

 

8

Ngô Thị Gái

Phó CT Hội PN

096 608 0067

 

9

Võ Thị Thắm

BT Đoàn TN

033 9926 025

 

10

Lê Đinh Tá

CT Hội ND

094 956 6480

096 809 0423

 

11

Phạm Thị Ngọc Nhung

VP Đảng ủy-HĐND

097 667 0953

 

12

Đinh Nữ Kim Hoàn

Văn phòng UBND

0925 801 935

 

13

Dương văn Cương

Tư pháp – Hộ tịch

097 145 1766

094 267 9773

 

14

Nguyễn Thị Hải

XD-GTTL-NN

033 607 5549

 

15

Lê Thị Quyên

Địa chính, TNMT

098 489 1679

 

16

Lê Thanh Tùng

CHT BCHQS

08 5214 2362

 

17

Võ Long Khánh

Trưởng CA

091 811 4217

 

18

Trần Khánh Phương

Văn hóa xã hội

098 336 3426

 

19

Hồ Thị Huyền

Chính sách LĐTBXH

0984 730 823

 

20

Trần Thị Thanh

Tài chính kế toán

090 470 9605

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC ,

XÃ HƯNG TÂN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

I

UBND xã Hưng Tân

 

1

Nguyễn Trọng Hoàng

Bí thư đảng ủy, CTHĐND xã

0373656018

 

2

Nguyễn Văn Tâm

Phó bí thư đảng ủy, CTUBND

0385029388

 

3

Nguyễn Trọng Tâm

Thường vụ trực Đảng

0369579552

 

4

Hồ Thị Huế

Phó chủ tịch HĐND

0986632499

 

5

Phan Đăng Minh

Phó chủ tịch UBND

0978863468

 

6

Phan Thị Thuận

Chủ tịch UBMTTQ

0981162517

 

7

Ngô Đức Chiến

Bí thư đoàn  thanh niên

0963166228

 

8

Nguyễn Văn Việt

Chủ tịch Hội CCB

0399615346

 

9

Lê Nguyên Nhuận

Chủ tịch Hội ND

0385903697

 

10

Võ Thị Trà

Chủ tịch Hội LHPN

0982894623

 

11

Nguyễn Văn Thịnh

Chỉ huy trưởng Quân sự

0988362652

 

12

Trần Hồ Hiếu Hạnh

Trưởng Công An

0983023722

 

13

Nguyễn Thị Bình

CC Văn phòng – Thống kê

0975796801

 

14

Nguyễn Văn Nho

CC Văn phòng – Thống kê

0972075130

 

15

Nguyễn Thị Hoàng Yến

CC Văn phòng – Thống kê

0979900279

 

16

Lê Thị Thìn

Công chức TC – Kế toán

0984825647

 

17

Phan Thị Ngọc Thương

Công chức KT – Tài chính

0853401166

 

18

Nguyễn Văn An

CC Địa chính – Xây dựng

0981386676

 

19

Lê Văn Sơn

Công chức TP –  Hộ tịch

0971272778

 

20

Hồ Văn Vược

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0979810917

 

( Phụ trách Văn hóa – Xã hội )

 

21

Lưu Thị Vân

CC Chính sách – LĐTB&XH

0394328926

 


DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC ,

XÃ HƯNG THÔNG

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

I

UBND xã

 

1.   

Nguyễn Hữu Phúc

 Bí thư Đ. ủy- CTHĐND

0972635490

 

2.   

Cao Anh Đức

Chủ tịch UBND

0915110228

 

3.   

Lê Thị Hải

P.Chủ tịch UB

0397918776

 

4.   

Lê Văn Thìn

Thường vụ trực Đảng

0987231550

 

5.   

Nguyễn Văn Linh

Tư pháp-hộ tịch

0968922237

 

6.   

Lê Tiến Sửu

Tư pháp-hộ tịch

0963742898

 

7.   

Phan Văn Danh

Văn phòng-TK

0945614719

VP Đảng ủy, HĐND

8.   

Phan Đình Phúc

P. chủ tịch HĐND

0949905971

 

9.   

Hồ Thị Hà

Chủ tịch ND

0123289777

 

10. 

Cao Thị Tuyết

Chủ tịch PN

0398566520

 

11. 

Lê Sỹ Mạo

Chủ tịch CCB

0983541993

 

12. 

Nguyễn Thị Soa

ĐC-XD

0977212840

 

13. 

Cao Xuân Hậu

Văn phòng-TK

0967957156

VP UBND (VT, kiểm soát TTHC)

14. 

Trần Văn Sơn

Tài chính-KT

0945614276

 

15. 

Trần Thị Phương

Tài chính-KT

0984348064

 

16. 

Lê Dương Đảm

Bí thư ĐTN

0988182988

 

17. 

Nguyễn Hải Dương

Địa chính –XD

0386138604

 

18. 

Lê Văn Hải

Chủ tịch UBMTTQ

0339397363

 

19. 

Phan Đình Dục

Chỉ huy trưởng QS

0971984345

 

20. 

Lê Đưc Sáng

Trưởng công an

0985653777; 0916194399

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

XÃ HƯNG NGHĨA

 


STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SĐT

GHI CHÚ

I

UBND xã

 

 

 

1.            

 Trần Xuân Hiền

Bí thư Đảng ủy

0973605330

 

2.            

 Phan Quang Mão

Chủ tịch UBND xã

0984741515

 

3.            

 Nguyễn Ngọc Dần

Phó bí thư TT

0385035326

 

4.            

 Phan Hữu Thao

 Phó CT UBND xã

0967855215

 

5.            

 Lê Thị Thành

 CT UBMTTQ xã

0392214405

 

6.            

Nguyễn Văn Đệ

PCT – UBND

0987230750

 

7.            

Nguyễn Đình Lĩnh

PCT-  HĐND

0365907438

 

8.            

Nguyễn Văn Hiến

Xã đội trưởng

0385651200

 

9.            

 Nguyễn Văn Kỳ

 Công chức quân sự

0368618642

 

10.         

Trần Quốc Khánh

Trưởng Công an

0396910304

 

11.         

 Cao Xuân Tạo

Công chức Công an

0984348172

 

12.         

Từ Thị Thanh Hải

Văn hóa TT

0966063328

 

13.         

Phạm Thị Hiền

Văn hóa- xã hội

0979540170

 

14.         

 Phan Văn Thúy

CC Văn Hóa

0978153352

 

15.         

 Nguyễn Như Trường

 CC Văn Hóa

0356329969

 

16.         

Võ Trọng Tâm

Tư pháp- HT

0389232577

 

17.         

 Cao Sỹ Đông

 Tư Pháp HT

0946554523

 

18.         

 Phan Văn Hùng

 Địa chính- XD

0932471983

 

19.         

 Trần Ngọc Hà

Địa chính- XD

0972903468

 

20.         

Nguyễn Văn Thanh

VP HĐND- UBND

0973940505

 

21.         

Trần Văn Việt

Văn phòng Đảng ủy

0973672699

 

22.         

 Phan Hữu Dần

 CC VP- TK

0367053228

 

23.         

 Phan Thị Hiếu

 CC Văn phòng ĐU

0352008988

 

24.         

Châu Thị Phượng

Kế toán, Tài chính

0973867322

 

25.         

Nguyễn Thị Thư

Kế toán, Tài chính

0931771686

 

26.         

 Hoàng Thị Hạnh

 Tài chính- KT

0976968274

 

27.         

 Phan Văn Nhân

 CT HCCB

0982760494

 

28.         

Nguyễn Thị Xuyên

CT HLHPN

0985072953

 

29.         

 Võ Trọng Thao

Bí thư đoàn

0915548345

 

30.         

Trần Văn  Thụ

CT HND

0979026269

 

31.         

 Phan Thị Lịch

 Viên chức dân số

0382513885

 

32.         

 Lê Đức Hòa

 Phó trưởng Công an

0975913904

 

33.         

Nguyễn Văn Duyện

Công an thường trực

0396732509

 

34.         

 Phan Hữu Tứ

Phó CH T BCHQS xã

0363992016

 

35.         

Trần Văn Mão

 Xã đội phó

0393716738

 

36.         

Lê Đức Hòa

Phó CN UBKT Đảng

0975913904

 

37.         

Hoàng Thị Hà

 CT Hội chữ thập đỏ

0972837566

 

38.         

Võ Thị Thúy

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

0983515208

 

39.         

 Nguyễn  Ngọc Tiến

Phó chủ tịch UBMTTQ

0392324847

 

40.         

 Phan Đông Triều

Phó chủ tịch UBMTTQ

0963172637

 

41.         

Nguyễn Thị Thu Hòa

Phó chủ tịch MTTQ

0363131366

 

42.         

 Phan Văn Lương

Cán bộ khuyến nông

0985609805

 

43.         

Hồ Thị Ngọc Anh

Phó chủ tịch phụ nữ

0974814690

 

44.         

Phan Văn Lương

Phó chủ tịch nông dân

 

 

45.         

 Phan Thị Sao

 Phí bí đoàn xã

0379806269

 

46.         

Nguyễn Thị Hạnh

Phó bí thư đoàn xã

0964372488

 

47.         

Hồ Thị Hà

Phó CN UBKT

0345609648

 

48.         

Trần Văn Nam

Phó CT Hội nông dân

0363991694

 

49.         

Nguyễn Thành Hưng

Phó CT Hội nông dân

0382702088

 

50.         

Hồ Văn Điền

Phó chủ tịch Hội CCB

0986053569

 

51.         

Nguyễn Đình Thân

Phó CT HCCB

0974514134

 

52.         

Trần Đình Soa

 CT Hội người cao tuổi

0988390623

 

53.         

 Võ Viết Thắng

 PCT Hội NCT

 

 

54.         

 Nguyễn Viết Lượng

 UV Hội NCT

 

 

55.         

Hồ Xuân Thành

UV Hội NCT

 

 

56.         

 Nguyễn Đình Nuôi

 Chủ tịch Hội NNCD

0918171949

 

57.         

 Phan Hữu Đào

 Phó CT Hội NNCD

0946779103

 

58.         

 Phan Văn Minh

 Chủ tịch Hội CTNXP

0383939647

 

59.         

 Hồ Thị Nhi

 Phó CT Hội CTNXP

 

 

60.         

 Nguyễn Văn Đệ

  Phó CT UBND xã. Chủ tịch Hội Khuyến học

 

 

61.         

 Nguyễn Đăng Khoa

 Phó chủ tịch Hội Khuyến học

 

 

62.         

 Nguyễn Như Trường

  Công chức Văn Hóa Ủy viên Hội Khuyến học

 

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

XÃ HƯNG ĐẠO

 

TT

Tên CBCC

Chức vụ

ĐT di động

Ghi chú

    I. UBND xã

1

Ông Phan Xuân Hiệp

Bí thư Đảng ủy

0947690833

 

2

Ông Lê Huy Khoa

CT UBND xã

0945385716

 

3

Bà Lưu Thị Dung

TT Đảng ủy

0977668275

 

4

Bà Nguyễn Thị Tú Lệ

PCT UĐND xã

0915081052

 

5

Thái Thị Phương Thảo

PCT HĐND xã

0356260032

 

6

Lê Văn Thành

CT UBMTTQ xã

0984825106

 

7

Ông Nguyễn Xuân Tình

CT Hội CCB xã

0973359073

 

8

Ông Nguyễn Văn Hoan

Bí thư Đoàn TN

0986721027

 

9

Ông Lưu Đức Thành

CT Hội ND xã

0915456277

 

10

Bà Trần Thị Hậu

CT Hội LHPN xã

0904872309

 

11

Ngũ Đức Kiên

Trưởng công an

0919549825

 

12

Ông Nguyễn Xuân Đông

Phó công an

0915126231

13

Ông Lưu Đức Quỳnh

Q. CH trưởng QS

01695482767

 

14

Ông Phan Xuân Lâm

CC VP-TK

0982410166

 VP UB

15

Bà Phạm Thị Lịch

CC VP-TK

0975550889

 VP Đảng ủy

16

Bà Lưu T.Hương Giang

CC Tư pháp - HT

0982422586

 

17

Ông Lê Quyết Thắng

CC VH-XH

0988129186

 

18

Vi Thị Nội

CC VH-XH

0399923321

 

19

Ông Thái Huy Hậu

CC ĐC-XD

0915472665

 

20

Bà Nguyễn Thị Thủy

CB GTTL

0989264226

 

21

Ông Cao Xuân Thái

CC TC-KT

0942713997

 

22

Bà Vũ Thị Thường

CC TC-KT

0986378737

 

23

Trần Thị Hồng Nhung

Viên chức Dân số

0975888495

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

THỊ TRẤN

 


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

I.

UBND thị trấn                                  

1

Hà Huy Vinh

Phó bí thư - ĐU- CTHĐND

0983762910

 

2

Cao Xuân Bình

Phó bí thư - ĐU- CT UBND

0334740058

 

3

Ngô Văn Đông

PCT - HĐND

0983920146

 

4

Nguyễn Xuân Nam

P Chủ tịch - UBND

0979846721

 

5

Lê Đình Cát

TV ĐU - CTUBMTTQ

0392682144

 

6

Dương Xuân Tình

Công chức VPUBND

0914533134

 

7

Cao Việt Thương

Công chức TP- HT

0912823577

 

8

Trần Văn Hải

Công chức TP- HT

0915568361

 

9

Nguyễn Thành Trung

Công chức XD- NN

0985761365

 

10

Trần Văn Thông

Công chức địa chính

0947323482

 

11

Đàm Thị Bích Hạnh

Công chức TC- KT

0914502455

 

12

Nguyễn Thị Xuyến

Công chức VH- XH

0972972471

 

13

Bùi Thị Vân Nga

Công chức TC- KT

0977538947

 

14

Lê Thị Hải Trần

Công chức VP - ĐU

0853144669

 

15

Nguyễn Văn Long

Công chức VH- XH

0983769366

 

16

Nguyễn Thái Sơn

 Trưởng công an thị trấn

0962822266

 

17

Nguyễn H. Nguyên

CC chỉ huy trưởng QS

0946066268

 

18

Nguyễn Ngọc Nhâm

Bí thư đoàn TN

0799813909

 

19

Cao Thị Hương

CT HLHPN

0913751387

 

20

Hà Huy Thọ

Chủ tịch Hội nông dân

0362979504

 

21

Nguyễn Viết Thắng

Chủ tịch HCC Binh

0917078918

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

XÃ HƯNG TÂY

 


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

I

CB CC xã

 

 

 

1

Trần Văn Hiển

BT Đảng ủy

0989088089

 

2

Phan Văn Anh

PBT Đảng ủy

0989675734

 

3

Nguyễn Văn Hiền

PCT HĐND

0976898799

 

4

Hoàng Văn Long

Chủ tịch UBND

0988804277

 

5

Cao Minh Lực

PCT UBND

0984545856

 

6

Phan Thị Thúy

CT MTTQ

0975007295

 

7

Nguyễn Thị Hương

CT Hội phụ nữ

0869858887

 

8

Nguyễn T. Thống

CT Hội nông dân

0972941973

 

9

Lê Văn Minh

CT Hội CCB

0362664917

 

10

Nguyễn T H Vân

BT Đoàn

0943253789

 

11

Hoàng Nghĩa Chung

Công an

0975688738

 

12

Cao Đức Thành

Xã đội trưởng

0982577317

 

13

Hồ Thị Quỳnh

VP -TK

0987330806

Đảng ủy

14

Phan Thị Hương

VP -TK

0982225077

UBND

15

Đặng Thu Trang

Kế toán

0904978495

 

16

Trương T.Thanh Xuân

Tài chính

0979540413

 

17

Cao Thị Lương

Địa chính -XD

0972733119

 

18

Võ Thị Mai

Địa chính -XD

0986185909

 

19

Nguyễn Thị Yến

Tư pháp

0977359012

 

20

Nguyễn Văn Toàn

Tư pháp

0976987359

 

21

Nguyễn Thị Lài

Văn Hoá

0984603551

 

22

Nguyễn Lệ Chung

Chính Sách

0976917755

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

XÃ HƯNG YÊN BẮC

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

GHI CHÚ

I

UBND xã

 

 

 


1

Nguyễn Tú Sáu

Bí thư Đảng ủy

0984879797

 

2

Hoàng Phúc Khang

CT UBND

0987173750

 

3

Nguyễn Đình Hữu

PCT.UBND

0977564667

 

4

Nguyễn Đình Hồng

PCT.HĐND

0986141245

 

5

Lê Công Thành

Trực đảng

0987182316

 

6

Trần Văn Dũng

CT MTTQ xã

0339953646

 

7

Đậu Minh Quang

CC VP - TK

0989649998

 

8

Nguyễn Thị Lợi

CC TP - HT

0349747939

 

9

Hoàng Đức Chuyên

CT.HộiND

0975155906

 

10

Hồ Thị Thanh

CC Kế toán

0936112219

 

11

Nguyễn Như Hồng

CT. Hội CCB

0976970046

 

12

Nguyễn Doãn Ngọc

 CC VP-TK

0869542670

 

13

Ngô Xuân Hoàng

 Trưởng CA

0386078176

 

14

Hồ Việt Chiến

Phó CA xã

0976265929

 

15

Phạm Ngọc Hoàng

An ninh TT

0962855282

 

16

Nguyễn Thế Khuê

CC ĐC - XD

0983040048

 

17

Nguyễn Thị Nhân

CC ĐC - MT

0358992914

 

18

Trần Văn Đồng

CHT Quân sự

0869542700

 

19

Nguyễn Doãn Thành

CC Tài chính

0986226387

 

20

Phan Thị Mận

CC VP - TK

0374641163

 

21

Phạm Thị Vinh

VC Dân số

0966926709

 

22

Nguyễn Như Kiên

Bí thư Đoàn xã

0963164445

 

23

Nguyễn Thị Tuyết

CC Chính sách

0978887175

 

24

Ngyễn Thị Xoan

CT Hội LHPN

0355733625

 

25

Đinh Thị Thái

PCT Hội LHPN

0364592639

 

26

Nguyễn Lưu Niệm

Lâm nghiệp

0964653023

 

27

Nguyễn Viết Thắng

CB Đài TT

0976620297

 

28

Nguyễn Trung Liêm

CB Hội KH

0375638217

 

29

Trần Đăng Bình

CT Hội NCT

0968560632

 

30

Nguyễn Thị Sen

CT HộiTNXP

0125895010

 

31

Lê Xuân Đức

CT Hội CĐHH

0345133058

 

32

Nguyễn Tiến Trúc

PCT Hội ND

0399117581

 

33

Trần Thị Hương Giang

Khuyến nông

0389577698

 

34

Phan Thị Thắm

CB UBKT đảng

0982759135

 

35

Nguyễn Viết Thắng

Bảo vệ cơ quan

0976620297

 

36

Trương Thị Thu Phương

TV Hội LHPN

0387652365

 

37

Phạm Bá Tửu

PCT Hội CCB

0367025764

 

38

Hoàng Phúc Quý

TV Hội CCB

0986172959

 

39

Dương Văn Binh

Tr. trạm Y tế

0943148266

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC

XÃ HƯNG YÊN NAM

 


Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

I

UBND xã

 

 

 

1                  

Phan Bùi Hiếu

Bí thư Đảng ủy-CTHĐND

0967.60.11.81

 

2                  

Nguyễn Văn Hiếu

CTUBND

0962.42.56.88

 

3                  

Nguyễn Thị Bông

TT Đảng ủy

0976.83.29.33

 

4                  

Nguyễn Văn Thúy

PCT.HĐND

0977.69.28.70

 

5                  

Nguyễn Kim Đoài

PCT.UBND

0968.56.07.13

 

6                  

Đậu Ngọc Bình

CTMTTQ

035.355.2007

 

7                  

Nguyễn Thị Hóa

CTHLHPN

0966.24.24.84

 

8                  

Phan Bùi Nhì

CT HCCB

0357.178.656

 

9                  

Võ Kim Hùng

Bí thư đoàn TN

0976.72.37.36

 

10               

Lê Bá Khánh

Trưởng công an

0963.74.72.74

 

11               

Thái Thị Huyền

Văn phòng UBND

0979.069.381

 

12               

Ngô Thị Liên

TP-HT

0398.74.75.12

 

13               

Phan Thị Phương

Kế toán

0985.74.50.67

 

14               

Lê Thị Minh

Tài chính

0984.98.89.28

 

15               

Nguyễn Thị Huyền

Tư pháp

0975.251.567

 

16               

Trương T. Phương Thảo

VPĐU-HĐND

0982.64.31.26

 

17               

Nguyễn Hữu Ngọc

Địa chính-MT

0981.455.617

 

18               

Nguyễn Thị Yến

XD-NN-NTM

0982.44.89.68

 

19               

Trần Thị Yến

LĐTBXH

0988.94.96.16

 

20               

Lô Thị Hương Trà

VH-TT

0975.58.76.88

 

 

DANH SÁCH THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC XÃ HƯNG TRUNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I.                UBND XÃ HƯNG TRUNG

1

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh

Bí thư Đảng uỷ xã

0975546958

2

Ông Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch UBND xã

0977969217

3

Ông Nguyễn Bá Trường

Phó Chủ tịch UBND xã

0983470032

4

Bà Phan Thị Hương

Phó Bí Thư Đảng uỷ

0378708159

5

Ông Nguyễn Văn Đồng

Chủ tịch UBMTTQ

0972121935

6

Ông Nguyễn Bá Đồng

Chủ tịch Hội Nông Dân

0388055059

7

Bà Nguyễn Thị Hoài

Bí Thư đoàn thanh niên

0961053401

8

Bà Đinh Thị Kiên

Chủ tịch hội phụ nữ

0343143196

9

Ông Hoàng Đức Thọ

Chỉ huy trưởng QS xã

0373667782

10

Ông Phạm Anh Toàn

Trưởng công an xã

0969833946

11

Ông Nguyễn Xuân Tuấn

Công chức địa chính - XD

0981180337

12

Ông Đậu Khắc Thạch

Công chức địa chính - XD

0363488660

13

Ông Nguyễn Văn Chuẩn

Công chức tư pháp

0975571189

14

Ông Hoàng Đức Tùng

Công chức tư pháp

0337721297

15

Ông Nguyễn Trung Kiên

Công chức tài chính - KT

0982741337

16

Bà Nguyễn Thị Hào

Công chức Kế toán

0979813209

17

Ông Nguyễn Trung Thành

Công chức văn hoá

0978474191

18

Bà Trương Thị Điểm

Công chức chính sách - XH

0965367969

19

Bà Võ Thị Tố Tâm

Công chức văn phòng - TK

0353271685

20

Ông Nguyễn Hữu Tính

Công chức văn phòng - TK

0869542669

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com